Maarten Heemskerk, Algemeen Directeur, Statisfact

 ”Met de hulp van Students for Students is
Statisfact in staat om snel in te spelen op
piekdrukte in onze onderzoeksprojecten.
Kenmerkend voor de samenwerking is dat zij erg
snel weten in te spelen op onze
capaciteitsbehoefte en informeel en
professioneel zijn in het persoonlijke contact.
Bovendien is Students for Students in staat
haar dienstverlening aan te bieden tegen een
goede prijs-/ prestatieverhouding”.